Hlavní dokumenty jsou:

Aktuální list vlastnictví, tedy právní stav nemovitosti uvedený v katastru nemovitosti

Nabývací titul prodávajícího, tedy doklad o nabytí nemovitosti v minulosti

Průkaz energetické náročnosti budovy (od 1. Ledna 2013 musí být ukazatele energetické náročnosti  ve všech informačních a reklamních materiálech při prodeji nemovitosti a od 1. Ledna 2016 i při pronájmu)

Stavební dokumentace

Plánky objektu nebo jednotky s přesnými výměrami

Nájemní smlouvy s bytovými družstvy

Nájemní smlouvy orné půdy se zemědělskými družstvy

U pozemků vyjádření stavebního úřadu k možnosti zastavění pozemku

Získání informací o inženýrských sítí a příjezdových cest

Hospodářské osnovy lesů

Tyto dokumenty jsou tedy potřeba hned v počáteční fázi nabízení nemovitosti. V první řadě si je vyžádá hned k nahlédnutí kupující. Pokud kupující bude dům financovat  hypotékou, hned vzápětí o ně zažádá i odhadce z banky. Stavební dokumentaci potřebujete též pro vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy.

 

 

Kontakt