V případě, že zájemce projeví seriózní vážný zájem o koupi nabízené nemovitosti, uzavře s naší společností smlouvu o rezervaci a uhradí sjednanou výši rezervační jistiny.

 

Vyjednávání o nabídce se zájemci:

Před složením rezervační jistiny musím samozřejmě absolvovat fázi vyjednávání s potencionálními zájemci. Tato fáze je důležitá z hlediska udržení ceny a zároveň zajištění optimálního času. Budu Vám sloužit jako prostředník při vyjednávání s kupujícími o ceně. Budu s Vámi konzultovat postup a komunikovat s poptávajícími. Pomůžu Vám zachovat chladnou hlavu při vyjednávání a nepodlehnout případnému tlaku poptávajících na neopodstatněné snížení ceny. Pomůže Vám vyvarovat se nestandardních kroků, nebo podvodům ze strany kupujících.  

Kontakt