Běžná výše provize za prodej se pohybuje v rozmezí 3-5% z prodejní ceny nemovitosti.

 
Provizi až na výjimky platí kupující. Naše realitní kancelář má nastavenu minimální výši provize, která bývá do 400 000,- Kč ceny nemovitosti 20 000,- Kč. Provize je splatná po podpisu rezervační smlouvy mezi kupujícím a realitní kanceláří. Stejně důležité jako je výše provize, je vědět co je v provizi obsaženo.

Často nakonec zjistíte, že ten na první pohled nejlevnější, je vlastně ten nejdražší!

Minimální obsah služeb RK

Minimálně je v provizi zahrnuto nalezení zájemce o koupi.

Maximální obsah služeb RK

V nejlepším případě realitní kancelář najde nejen kupce a domluví s ním (pro Vás) nejlepší podmínky, ale také dohlédne na celý proces od složení rezervace kupujícím přes tvorbu kupní smlouvy (nebo smlouvy o smlouvě budoucí), kterou vypracuje její advokát. Následně dojedná s kupujícím její podmínky, zajistí advokátní úschovu a následný převod peněz na Váš účet. Také podá vklad do katastru nemovitostí, zařídí odhad ceny nemovitosti a nemovitost předá kupujícímu.

Proč není provize fixní částka, ale je počítána procentuálně ?

Prodej nemovitosti je komplexní záležitost s množstvím proměnných, které mají vliv na náročnost transakce. Jedna je jednoduchá, druhá při dosažení stejného výsledku několikanásobně složitější. Není tedy technicky možné přesně její výši určit, proto je zprůměrována procentuální formou.
Nezapomínejte, že v ceně provize mají realitní kanceláře zahrnuty i veškeré náklady spojené s neúspěšnými obchody. Jen díky tomu mohou být služby pro majitele až do okamžiku realizace obchodu nezávazné a zdarma. Stejně jako prohlídky se zájemci o nemovitost!

Faktory, které mají vliv na výši provize

Na výši provize má vliv cena nemovitosti (čím vyšší je cena nemovitosti, tím nižší je procento provize) a jestli budete spolupracovat s jednou, nebo více kancelářemi. Chcete se dozvědět, kdy dostanete lepší cenu a jaké jsou výhody a nevýhody exkluzivního prodeje nemovitosti? Zde tyto informace najdete!

 

Kontakt